Zabezpieczenie miejsc zagrozonych wybuchem

Jest bardzo wiele miejsc, gdzie występuje bardzo wiele zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego. Pozornie bezpieczne miejsca, które znajdują się w naszym mieście, pozbawione pewnych systemów zabezpieczeń mogłyby stanowić zagrożenie dla ludności.

Zagrożeniem takim są z całą pewnością stacje benzynowe, składy gazów technicznych, różnego rodzaju miejsca sprzedaży i produkcji materiałów pirotechnicznych, nie wspominając już o wojskowych instalacjach, które bardzo często obecne są w naszych miastach.

Każda ze wspomnianych instytucji, obecnych w naszych miastach stanowi wymierny poziom zagrożenia dla mieszkańców miast, jednak w jakiś sposób jest potrzebna do normalnego funkcjonowania ogółu ludności. W celu zminimalizowania ryzyka odpowiednie służby podejmują specjalne kroki by zwiększyć poziom bezpieczeństwa wokół tych miejsc.

Zabezpieczenie takich miejsc normują specjalne przepisy, które obowiązują zarówno w okresie realizacji inwestycji pod zakład stwarzający niebezpieczeństwo jak i w czasie jego funkcjonowania. Bardzo istotną rolę odgrywają tutaj przepisy BHP, do których muszą stosować się zarówno pracownicy, jak i klienci obsługiwani przez „niebezpieczne” instytucje.

Na szczególną uwagę zasługują w tym miejscu stacje benzynowe, które są wpisane w krajobraz niemal każdej miejscowości. Na stacjach znajduje się bardzo wiele łatwopalnego paliwa, które w konsekwencji powstania pożaru może doprowadzić do groźnego wybuchu. Dlatego istotne w kontekście bezpieczeństwa jest wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem. W strefach tych obowiązują zaostrzone reżimy bezpieczeństwa. Zabrania się tam posługiwania otwartym ogniem. Obsługując stację paliwową należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy przeciwpożarowe, gdyż każdy, nawet najmniejszy incydent może doprowadzić do wybuchu, który będzie zagrażał zdrowiu i życiu wielu osób.